Yazı, Takvim, Takvim Dönüşümü

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.
  • İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)
  • Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.
  • Yazı, Anadolu’ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir.
  • Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.

 

TAKVİM
İnsanların zaman ölçüsü olarak kullandıkları çizelgelere denir. Takvimler iki esasa göre yapılır.

1.Ay yılı: Ay ‘ın dünya etrafında 12 defa dönmesi ile oluşan zamandır.Bir ay yılı 354 gündür.

2. Güneş yılı: Dünyanın güneş etrafında bir tur dönmesi ile oluşan zamandır.Toplam 365 gün 6 saatir.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
  1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi
  2. Hicri takvim: Ay yılı esaslı bir takvimdir.Peygamberimizin m.s. 622 yılında Mekke den Medine ye yapmış olduğu Hicret başlangıç olarak kabul edilir.
  3. Celali takvim: Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde kısa süre kullanılmıştır.
  4. Rumi takvim: Osmanlı Devleti nde 16.yüzyılda eski Bizans takviminden geliştirilen güneş yılı esaslı bir takvimdir.
  5. Miladi takvim: 1925 yılında çikarilan bir kanunla kullanmaya başladığımız bir takvimdir.Hz. İsa nın doğumunu başlangıç olarak kabul eder.Güneş yılı esaslı bir takvimdir.

TAKVİM DÖNÜŞÜMÜ

Miladi Takvimi Hicri Takvime Çevirme

Miladi yıl-622 = sonuç, sonuç / 33 = fark, fark + sonuç = Hicri yıl

Hicri Takvimi Miladi Takvime Çevirme

Hicri yıl / 33 = fark, Hicri yıl – fark = sonuç, sonuç + 622 = Miladi yıl


Yazı, Takvim, Takvim Dönüşümü YAPILAN YORUMLAR