Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ:

 • Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır. Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI, TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.
 • Tarihte ilk defa Türk adına ORHUN KİTABELERİNDE rastlanmaktadır. GÖKTÜRK DEVLETİ döneminde yazılan bu kitabelerde Türk kelimesi TÜRÜK şeklinde geçmektedir. Bu kelime zamanla TÜRK haline gelmiştir.

 

 1. Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek “Türeli = Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.
 2. Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten(Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ,ÇOĞALMIŞ demektir.
 3. Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir.
 4. Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ,KUVVETLİ manasında kabul edilir.

TÜRKLERİN ANAYURDU:

 • Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya’dır. Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya’dır.

ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR:

 • Anav Kültürü: MÖ 5000-3000 arası Türkistan’ın Başkenti Aşkabat yakınlarında ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazılarda dokuma parçaları, seramik ve süs eşyaları bulunmuştur.
 • Kelteminar Kültürü: MÖ 3000 yıllarında Aral gölüne dökülen Amuderya’nın deltasında bulunmuştur. Buradaki insanlar yerleşik hayat sürdürmüşlerdir.
 • Afanesyevo Kültürü: MÖ 3000-2000 de Altay-Sayan dağlarının kuzey batısında bulunmuştur. Orta Asya medeniyetinin temelini oluşturduğu sanılmaktadır. Avcılık ve hayvancılıkla uğraşan savaşçı bir toplum tarafından meydana getirilmiştir.
 • Andronova Kültürü: MÖ 2000-1200 yıllarında Yenisey’deki Andronova da bulunmuştur. Türklerin ilk ataları tarafından meydana getirilmiştir. İlk defa tunçtan ve altından yapılmış eşyalara bu kültürde rastlanır.
 • Karasuk Kültürü: MÖ l.binde Yenisey’de bulunmuştur. Çadır, araba, kumaş dokumalar ve elbiseler bulunmuştur. Orta Asya uygarlığında demir, ilk olarak bu kültürde işlenmiştir.
 • Tagar Kültürü: M.Ö. 700-100. Diğer kültürlerin en genci ve en gelişmişidir.

GÖÇLERİN SEBEPLERİ:

 • Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,
 • Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)
 • Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
 • Salgın hastalıklar
 • Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi(Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

GÖÇ YÖNLERİ:

 • Kuzeye Gidenler; Sibirya’ya
 • Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine
 • Güneye Gidenler; Hindistan, Afganistan ve Çin’e
 • Batıya Gidenler; İki yol izlememişlerdir. Bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya; Diğer kısmı ise Hazar Denizinin güneyinden İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.

GÖÇLERİN SONUÇLARI:

 1. Orta Asya kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır.
 2. Göç etmeyip, Orta Asya’da kalan Türkler, ilk Türk Devleti olan “Asya Hun Devleti” ni kurmuşlardır.
 3. Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken, oralardaki bazı devletleri de yıktılar.
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı YAPILAN YORUMLAR