TEMEL KAVRAMLAR

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

A. RAKAM

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir.

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır.

B. SAYI

Rakamların bir çokluk belirtecek biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeye sayı denir.

C. SAYI KÜMELERİ

Bu bölümde sayı kümeleri ayrıntıya inilmeden tanıtılacak, takip eden bölümlerde ise ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

1. Sayma Sayıları

N+= {1,2,3, … }

kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.

2. Doğal Sayılar

N= {0, 1 ,2,3, … }

kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.

3. Tamsayılar

Z= { … ,- 3,- 2,- 1, 0, 1, 2, 3, … } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir.

Tamsayılar kümesi; negatif tamsayılar kümesi ( Z), pozitif tamsayılar kümesi (Z+) ve sıfırı eleman kabul eden {0} kümesinin birleşim kümesidir.

4. Rasyonel Sayılar

a ve b birer tamsayı ve b≠0 olmak koşuluyla şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Ve Q={a/b | a, b ∈ Z ve b≠0 } şeklinde gösterilir.

5. İrrasyonel Sayılar

Rasyonel olmayan reel sayılara irrasyonel sayılar denir. Diğer bir ifadeyle virgülden sonrası tahmin edilemeyen sayılara irrasyonel sayılar denir ve

Q/={a/b şeklinde yazılamayan sayılar: b Z ve b≠0 } şeklinde gösterilir.

6. Reel (Gerçel) Sayılar

Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye reel (gerçel) sayılar kümesi denir. Ve =Q∪Q/ şeklinde ifade edilir.
Sayı kümeleri aşağıdaki biçimde şemalandırılabilir:

temelkavram1

TEMEL KAVRAMLAR YAPILAN YORUMLAR