Tarihin Önemi

Tarihin Önemi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

a) Tarih Öğrenmenin Amaç ve Yararları

Tarih, insanların geçmişten ders alıp geleceğe yön vermelerini sağlar. Tarih, insanlara, vatan ve millet kavramları ile milli ve kültürel değerleri öğretir. Tarih, milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar. Devlet yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur. İnsanlara karşılaştıkları durumları tarihi olaylarla bağlantı kurdurarak mantıklı bir sonuca varma yeteneği kazandırır. İnsanların, aralarındaki sorunları barış yoluyla çözümlemelerine katkıda bulunur.

b) Atatürk ve Tarih

Atatürk,1931 yılında Türk Tarih Tetkik Cemiyetini kurdurmuş ve mirasının bir bölümünü buraya bırakmıştır.

Tarih:
-Milletlerin hafızasıdır.
-Dost ve Düşmanlarımızı tanıtır.
-Birlik-beraberlik açısından önemlidir.
-Hatalardan ders çıkarmamızı sağlar.

Tarihin Önemi YAPILAN YORUMLAR