Tarih Nedir?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tarih, insan topluluklarının sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, dini ilişkilerini, birbiriyle olan münasebetlerini, belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen , olayların sebep ve sonuç ilişkilerini açıklayan bilim dalıdır.

*Tarihi Olayların Özelliği:

 • Belgelere dayanma
 • Yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi.
 • Deney ve gözlem yapılamaz.
 • Tekrarlanamaz.
 • Olayın meydana geldiği ortam önemlidir.
 • Dünü anlatır, bugünü açıklar ve geleceğe ışık tutar.
 • Bir tarihi olay, diğer bir tarihi olayın sebepleri ya da sonuçları arasında yer alır.

*Tarih Biliminin Yöntemi:

 • Kaynakları araştırmak

  (Yazılı – yazısız; 1. elden kaynaklar – 2. elden kaynaklar)

 • Kaynakları tasnif etmek
 • Tahlil etmek
 • Tenkit etmek
 • Terkip (sentezini) yapmak.tarihdevir

Tarih Yazıcılığının Evreleri:

Kronik (Haberci) Tarihçilik: En ilkel şekli Anallardır.

Rivayetçi (Hikayeci) Tarihçilik: İlkçağ’da ortaya çıkmıştır. Hikâyeci tarihte olaylar olaylar hikaye yoluyla anlatır. Sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durmaz. (Herodut, Taberi)

Öğretici (Prağmatik, faydacı) Tarihçilik: Tarihi olaylardan ders çıkarmayı amaçlayan anlatım türüdür.

Sosyal Tarihçilik: Öğretici tarihçiliğin hissi yönlerinden arındırılmış şekli.

Felsefi Tarihçilik: Değişik kültürleri inceleyerek biri birine etkileşimlerini inceler.

İlmi Tarihçilik: Neden-nasılcı tarihçilik. Materyalist, Kültürel, Pozitif (vs) Tarih çeşitleri….

*Kapsamına Göre:

-Genel Tarih: Geniş bir coğrafyadaki millet yada devletlerin tarihini inceler: Avrupa yada Asya Tarihi gibi…

-Özel Tarih: Bir milletin yada devletin tarihini inceler: Türk Tarihi, Artukoğulları Tarihi.. gibi

*Tarihin Tasnifi: Tarihin öğretimini ve araştırılmasını kolaylaştırmak için yapılır.

1- Zaman, 2- Mekan 3- Konu olmak üzere üç şekilde tasnif edilir.

Örnek: Zamana Göre: XVIII. yy. Osmanlı Islahatları.

Mekana Göre. Ankara Tarihi

Konuya Göre: Osmanlı Kültür Tarihi, Dinler Tarihi (vs).

*Tarih Bilimi zamana göre aşağıdaki şekilde tasnif edilir:

Tarih Öncesi Devirler (Prehistorik):

Taş Devri:

 • Kaba Taş
 • Yontma Taş
 • Cilalı Taş

Maden Devri:

 • Bakır Devri
 • Tunç Devri
 • Demir Devri

*Tarih öncesinin devirlere ayrılması, kullanılan aletlere göre yapılmıştır.

Tarihi Devirler:

1.İlkçağ : Yazının icadı ile başlar – M.S. 376 da kavimler göçü ile sona erer.

2.Ortaçağ : M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar -1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.

3.Yeniçağ :1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar – 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.

4.Yakınçağ : 1789 Fransız İhtilali ile başlar – günümüze kadar ulaşir.

*Çağ açıp – kapayan olayların ortak özelliği tüm dünyayı etkilemeleridir.

Tarihöncesi (Prehistorik) Devirler:

*Kaba Taş Devri: Henüz alet yok. Sivri cisimler kullanılır. Bitki kökleri, toplayıcılık ve avcılıkla beslenilir. Dönemin sonuna doğru üretim ekonomisine geçilmiştir.

*Yontma Taş Devri: Taşlar, çakmak taşı yontularak savunma amaçlı kullanılmıştır.

-Soğuklardan dolayı mağaralara ve ağaç kovuklarına çekilmişlerdir.

-Mağaralara hayvan resimleri çizmişlerdir.

-Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

*Cilalı Taş Devri: Buzullar kuzeye doğru çekilince insanlar mağaralardan çıkmışlardır.

-Çanak-çömlek kullanıldı. Toprak ve kilden kaplar yapıldı.

-Tarım yapıldı (arpa, buğday). Örgüler kullanıldı.

-Yerleşik hayata geçildi.

-Taş ve kerpiç kullanılmaya başlandı. Kamıştan kulübeler yapıldı.

-Dolmen ve Menhir denilen mezarlar yapıldı.

-Hayvanlar evcilleştirildi.

-İlk insan toplulukları oluştu.

-İlk üretim ile ticaret yapılmaya başlandı.

Tarih Nedir? YAPILAN YORUMLAR