Tarih Araştırmacılığında İzlenen Yollar

Tarih Araştırmacılığında İzlenen Yollar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

*Tarama (Kaynak Arama)

Kaynaklar oluştuğu döneme ve tarihçinin kullanım önceliğine göre ikiye ayrılır;

1.Birinci elden kaynaklar: Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.

2.İkinci elden kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak oluşturulan eserlerdir. Ayrıca kaynaklar malzemenin türüne göre şu biçimde sınıflandırılır;

Yazılı Kaynaklar: Ferman, mühür, para, gazete, hatıra vb,

Sözlü Kaynaklar: Destan, efsane, hikâye, şiir vb.

Kalıntılar: Arkeolojik buluntular; taş, toprak, kemik, madenden yapılmış eşyalar, mezarlar vb,

Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar: CD, film, fotoğraf, resim vb.

*Tasnif (Sınıflandırma)

İncelenen konu hakkındaki kaynakların bulunmasından sonra bunlardan elde edilecek bilgilerin bir sistem dâhilinde sınıflandırılmasıdır.

*Tahlil (Çözümleme)

Tahlil, elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığıdır. Bilginin tahlil edilmesiyle eldeki malzeme kullanıma hazır ve işe yarar duruma gelir.

*Tenkit (Eleştiri)

Belge ve eserlerin kullanılmasında bazen sorunlar çıkabilir. Eldeki belgelerde araştırılan konu hakkında sınırlı veya yanlış belge olabilir, belge okunmayabilir.

*Terkip (Sentez)

Bu aşamada bilgi ve veriler esere dönüştürülmek üzere gözden geçirilir. Bilgilerin hangi sıraya göre yapılandırılacağı tespit edilir. Eksikliği duyulan bilgiler tamamlanır. Daha sonra eserin yazımına geçilir.

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

Zamana Göre: Bu sınıflandırmaya göre tarih; çağ ve yüzyıl gibi zaman dilimlerine ayrılmıştır. Zaman dilimlerine İlk Çağ, XX. yüzyıl gibi isimler verilmiştir.

Mekâna Göre: Bu sınıflandırmada belli bir coğrafi bölge incelenir. Asya tarihi, Ankara Tarihi gibi.

Konuya Göre: Bu sınıflandırmada, toplumların siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki, dini ve kültürel yönlerinin ayrı ayrı incelenmesidir. Dinler Tarihi, Hukuk tarihi vb.

Tarih Araştırmacılığında İzlenen Yollar YAPILAN YORUMLAR