RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Rasyonel sayılar, büyüklük-küçüklük bakımından aşağıdaki yöntemlerle sıralanabilir.
1. Paydaları eşit olan pozitif iki kesirden payı büyük olan kesir daha büyüktür.
\(\frac{1}{5} < \frac{3}{5} < \frac{6}{5} < \frac{7}{5}\)
2. Payları eşit olan pozitif iki kesirden paydası küçük olan kesir daha büyüktür.
\(\frac{6}{9} < \frac{6}{7} < \frac{6}{5} < \frac{6}{4}\)
3. Pay ve paydası arasındaki fark eşit olan pozitif kesirlerin pay ve paydasındaki sayılar büyüdükçe; basit kesirlerin değeri artar, bileşik kesirlerin değeri azalır.
\(\frac{1}{3} < \frac{3}{5} < \frac{{11}}{{13}} < \frac{{17}}{{19}}\)
Uyarı:
Negatif sayılar sıralanırken önce sayıların işareti göz önüne alınmadan sıralama yapılır. Daha sonra bütün sayılar -1 ile çarpılarak sıralama ters çevrilir.
4. Rasyonel sayılar ondalık sayıya çevrilerek de sıralanabilir. iki ondalık sayıdan tam kısmı büyük olan daha büyüktür.
Tam kısmı eşit olan ondalık sayılar sıralanırken ilk önce sayıların ondalık kısmındaki basamak sayıları, 0 eklenerek eşitlenir. Bundan sonra ondalık kısım tam sayı gibi kabul edilerek sıralama yapılır.
1,95 < 3,72 < 5,1 ; – 3,01 < -1,94
3,72 > 3,519 > 3,09 (720 > 519 > 090)
-2,7 <- 2,195 <- 2,03 (-700 < -195 <- 030)
Ondalık sayıların kesir kısmı (virgülden sonraki kısmı) tam kısımlarıyla aynı işaretlidir.

RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA YAPILAN YORUMLAR