OTOTROF BESLENME

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

BESLENME ŞEKİLLERİ

Canlılar beslenme şekillerine göre; ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof olmak üzere 3 grupta incelenir.
 
 
 
 
 
 
 
I. OTOTROF BESLENME

Kendi besinlerini üretme ve depo edebilme yeteneğine sahiplerdir. İnorganik maddelerden organik besin sentezi yapabilen bu canlılara “ototrof” veya “üretici canlılar” denir. 

ÖNEMLİ: Her iki grup canlılar şu üç olayı ortak olarak gerçekleştirebilirler:

1. Organik maddelerin inorganik maddelere dönüştürülmesi (örnek: solunum).

2. Küçük organik maddelerden, büyük organik maddelerin sentezinin yapılması (örnek: protein sentezi).

3. Büyük organik maddelerin, küçük organik maddelere dönüştürülmesi (örnek: sindirim)

* Ototrof canlılar, besin sentezi sırasında ihtiyaç duydukları enerjinin kaynağına göre 2’ye ayrılırlar:

1. Işık enerjisini kullananlara Fotosentetik ototrof.

2. İnorganik maddeleri oksitleyenlere kemosentetik ototrof canlılar denir.

1- Fotosentetik ototroflar

Besin sentezi sırasında enerji kaynağı olarak ışık enerjisini kullanan canlılara “fotosentetik ototroflar” denir.Işık enerjisi varlığında, inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesine “fotosentez” denir. Bazı bakteriler, mavi-yeşil algler, öglena ve yeşil bitkiler fotosentez yapabilen ototrof canlılardır. Bu canlılar, ışık enerjisini organik besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.

a) Yeşil bitki fotosentezi :


• Fotosentez yapar

• Fotosentezinde ışık enerjisi ve C02 kullanılır

• Hidrojen kaynağı olarak H2O kullanılır

• 02 açığa çıkarır

•Glikoz sentezler

• Kloroplast taşırlar

b) Bakteri Fotosentezi:


 
• Fotosentez yapar

• Fotosentezinde ışık enerjisi ve C02 kullanılır

• Hidrojen kaynağı olarak H2 veya H2S kullanılır

• 02 çıkarmazlar

• Glikoz sentezler

• Klorofil taşırlar

UYARI: Fotosentetik bu bakteriler aynı zamanda anaerobik özellik gösterirler.

UNUTMA:
Bazı fotosentetik bakteriler, hidrojen kaynağı olarak H2O yerine H2S veya H2 gazı kullanırlar. Bu nedenle, bu bakterilerin yaptığı fotosentez olayı sonucu O2 oluşmaz.

Fotosentez yapan bitkilerle, fotosentez yapan bakterilerin karşılaştırılması

a) Ortak Özellikler

. CO2 kullanma

. Güneş ışığını kullanma

. Klorofil kullanma

. Bir hidrojen kaynağı kullanma

. Olay sonunda suyun açığa çıkması

. Enzim kullanma

b) Farklı Özellikler
BİTKİ
H20 (elektron ve hidrojen kaynağı olarak) kullanırlar.
02 çıkar.

Klorofil kloroplasttadır.

BAKTERİ

H2S veya H2 kullanırlar

S çıkar ya da gaz çıkmaz.

Klorofil sitoplazmadadır

2. Kemosentetik Ototroflar

• Klorofilleri olmadığı için güneş enerjisini kullanamayan, inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettiği kimyasal enerji ile inorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştiren canlılardır.

Örnek: Demir, nitrit, nitrat, kükürt bakterilerdir.

• Oksidasyon tepkimelerindeki enerjiyi ATP’ye çevirirler.

• Işık kullanılmadan inorganik maddeden organik madde sentezleyen canlılardır.

• ATP kullanılarak C02 ve H2O birleştirilip glikoz (C6H12O6 elde edilir

• H2O kullanır

• 02 açığa çıkarır. Fakat doğaya vermezler, oksitlemede kullanırlar.

• Gıikoz sentezler.

• Plastid taşımazlar.

a) Enerjinin elde edilmesib) Elde edilen enerji ile besin sentezi


Bu bakteriler yukarıda verildiği gibi besin sentezi için gerekli enerjiyi, a reaksiyonu ile elde ettikten sonra altta verilen b reaksiyonunu gerçekleştirerek besinlerini sentezlerIer.

UNUTMA: kemofosforilasyonla üretilen ATP kullanılarak organik besinler sentezlenir. O2 açığa çıkar. Fakat O2 doğaya verilmez, yeni inorganik maddeleri oksitlemede kullanılır.

Fotosentez ile Kemosentez yapanların karşılaştırılması

a) Ortak Özellikler

I. CO2 kullanma

II. inorganik maddelerden organik madde sentezleme

III. Reaksiyon sonunda su çıkarma

IV. Enerji ve bir hidrojen-elektron kaynağına ihtiyaç duyma (bu kaynaklar farklı olabilir).

Bu özellikler aynı zamanda tüm ototroflarda ortak özelliklerdir.

b) Farklı özellikler

Fotosentez yapanlar

I. Güneş ışığı kullanırlar.

II. inorganik maddeleri oksitlemezler.

III. Klorofilleri vardır

Kemosentez yapanlar

I. Kimyasal enerji kullanırlar.

II. inorganik maddeleri oksitlerler.

III. Klorofilleri yoktur.

UYARI:
Bütün ototroflar;

– Organik besin üretir

– CO2 indirgemesi, CO2 özümlemesi ve CO2 Kullanır

ÖRNEK


ÖRNEK


ÖRNEK

OTOTROF BESLENME YAPILAN YORUMLAR

  • zeynep
    3 sene önce

    Bir hata olmuş sanırım. Ben ‘İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler.’diye biliyorum.