Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Karbon elementinin bileşiklerine organik bileşikler denir. Karbon bileşiklerini inceleyen kimya dalına ise organik
kimya denir.

Organik ve inorganik bileşikler arasındaki farklar:

ORGANİK BİLEŞİKLER İNORGANİK BİLEŞİKLER
1. Organik bileşikler sadece birkaç çeşit element içerirler. Temel element karbondur. Karbonun yanında hidrojen, oksijen, azot, kükürt, fosfor ve halojenler bulunabilir.
2. Organik bileşikler genellikle gaz veya çabuk gaz haline geçebilen sıvı ya da erime noktası düşük katı halinde bulunurlar. Isıtılmaya dayanıksızdırlar.
3. Organik bileşiklerde atomlar arasında kovalent bağ vardır. Bu bileşiklerin molekülleri büyük, uzun zincirler ya da halkalar şeklindedir.
4. Organik tepkimeler yavaş ve oldukça karmaşıktır. Tepkime verimi düşüktür.
5. Organik bileşikler suda çözünmezler fakat organik çözücülerde çözünürler, Çözeltilerinin ısı ve elektrik iletimi zayıftır.
6. Organik bileşiklerin çoğunun özel koku ve renkleri vardır.
7. Kolaylıkla yanarlar.
1. İnorganik bileşikler yüzden fazla çeşit element içerirler.
2. İnorganik bileşiklerin çoğunluğu katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Isıya dayanıklıdırlar.
3. İnorganik bileşiklerde bağlar genellikle iyoniktir. Kovalent yapıya sahip molekülleri ise küçüktür.
4. İnorganik tepkimeler hızlı ve basittir. Tepkime verimi yüksektir.
5. İnorganik bileşikler genellikle suda çözünürler fakat organik çözücülerde çözünmezler.
6. Bazı metal tuzlan hariç inorganik bileşikler renksiz ve kokusuzdur. Yanıcı olanları azdır.
Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar YAPILAN YORUMLAR