HEM OTOTROF HEM DE HETEROTROF BESLENME

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hem üretici, hem de tüketici olan canlıların gerçekleştirdiği bir beslenme çeşididir.

a. Böcekçil Bitkiler:Azot bakımından fakir topraklarda yaşadıkları için topraktan alamadıkları azotu, yakaladıkları böceklerin proteinlerinden karşılarlar. Salgıladıkları kokulu ve yapışkan maddeler yardımıyla böcekleri çekerler ve nasti (ırganım) hareketleri ile böcekleri yakalarlar. Hücre dışı sindirim yaparak böceğin proteinlerini sindirirler. Sindirim sonucu açığa çıkan aminoasitleri hücre içine alarak kendi proteinlerini sentezlerler. Bu bitkiler, klorofilli oldukları için fotosentez ile karbonhidrat ve yağ monomerlehni sentezlerler. Bu bitkilere Örnek olarak, ibrikotu ve sinekkapan verilebilir.

NOT: Azottan yoksun topraklarda yaşayan, ihtiyaçları olan azotu böcek aminoasidinden karşılamaları yönü ile heteretrof, kloroplastları olup fotosentez yapmaları yönü ile ototrofturfar.

Bir böcekçil bitkinin böceği yakalayıp sindirmesi sırasında gerçekleşen olayların sırası:

1. Güzel koku ve renkler ile böcekleri kendine çekme

2. Uyaranın yönü önemli olmayan ırganım (nasti) davranışı ile böceği yakalama

3. Hücre dışına enzim gönderme

4. Hücre dışı sindirimle böcek proteinlerini yapıtaşları olan aminoasitiere kadar parçalama

S. Aminoasitleri önce difüzyon, yoğunluklar eşit olduktan sonra da aktif taşıma ile hücre içine alma

2. Öglena :

Kloroplast organeli bulunduğu için ışık varlığında kendi besinini kendisi sentezler. Işık yokluğunda ise dış ortamdan besinini hazır olarak alabilir.

• Fotosentez yapar. (Ototrof özellik)

• Işık girmeyen derin sularda hazır besin kullanabilirler. (Heterotrof özellik)

ÖRNEK

Aynı yaşama birliğinde bulunan K, L, M ve N canlı türlerinde sırasıyla aşağıdaki değişimler gözlenmiştir.

– L türüne ait birey sayısının azalması, N türüne ait birey sayısının ve ortamdaki azot tuzları miktarının azalmasına neden olmuştur.

– Suda magnezyum, azot ve fosfat tuzlan, karbondioksit ile güneş ışığı miktarının azalmasına bağlı olarak üretici olan K türüne ait birey sayısı azalmıştır.

– K türüne ait birey sayısının azalması, M türüne ait birey sayısının da azalmasına neden olmuştur.

Buna göre,

I. L ve N canlı türleri saprofit olarak beslenir.

II. K canlı türü fotototroftur.

III. M canlı türü, K canlı türünün parazitidir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III
ÖRNEK


Örnek soru 10

Bir canlı yavru iken buğday tanelerini yerken, büyüyünce küçük böcekleri de yemeye başlıyor.

Buna göre bu canlı, yavru İken ve de büyüdüğü zaman, hangi beslenme şekli ile ihtiyacı olan besinleri temin etmiştir?


Çözüm: Yavru iken buğday tanelerini yediği için otobur beslenme yapmıştır. Büyüdüğü zaman ise hem buğday hem de böcekleri yediği için karışık beslenme yapmıştır. Cevap:B
HEM OTOTROF HEM DE HETEROTROF BESLENME YAPILAN YORUMLAR