HAYATIMIZDA KİMYA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SABUNLAR

-Bitkisel veya hayvansal yağların NaOH veya KOH ile ısıtılarak oluşan tuzlar.

-Gerçekleşen bu kimyasal değişim:sabunlaşma

-Geleneksel sabun eldesi:

*Yağ+NaOH=Beyaz sabun (katı) + Gliserin

*Yağ+KOH=Arap sabunu (sıvı)+Gliserin

-Modern sabun eldesi:

*Yağ+su=yağ asidi+gliserin

*Yağ asidi+baz=sabun+su

– _COOH, _COONa, _SO3H, _OH, _NH2 = hidrofil grup (suda çözünen polar grup)

– _CH3CH3CH3… =hidrofob grup (suda çözünmeyen apolar grup)

-Kir ve yağlar apolar yapılı

-CH3_(CH2)16_COONa = beyaz sabun

-CH3_(CH2)16_COOK = arap sabunu

-Sert sularda Ca++ ve Mg++ iyonları sabunların etkisini azaltır;bu sularda sabunla temizleme yapılmamalı

 
DETERJAN

-Petrol ve türevlerinden elde edilir

-Deterjan temizlikte sabundan üstün; ama el,yüz ve vücut temizliğinde kullanılmamalı

-Sert sularda da temizlik yapılabilir.

-En yaygın kullanılan: sodyum lauril sülfat tuzu

*Lauril alkol+H2SO4=deterjan

-Elde yıkanan çamaşır deterjanı iyi köpürmeli;çamaşır deterjanı iyi köpürmemeli.

-Deterjandaki aromatik halka doğadaki mikroorganizmalarca parçalanamaz;doğaya zarar verir.

-Deterjanda sabun tozu,Klor,boraks vb. ağartıcı maddeler var;su ve toprak kirliliğine sebep olurlar.

 
ÇAMAŞIR SODASI (Na2CO3)

-Bazılarının yapısında kristal haldeyken su var:Na2CO3-10H2O

-Na2CO3+H2O=NaOH+NaHCO3

-Bazik ortam sağlar

-Yağ+NaOH=Sabun+Gliserin

-Organik kir ve zor yağların temizlenmesinde kullanılır.

-Suyun sertliğini giderir (sabun ve deterjandan üstün).Sert sulardaki iyonları çöktürür;daha iyi temizlik

 
ÇAMAŞIR SUYU (NaClO)

-Çok iyi bir yükseltgen:ağartıcı ve mikrop öldürücü (dezenfektan)

-pi bağlarını koparır ve renk yapıcının ışığı soğurma etkisini yok eder

1)Klorlu çamaşır suları: NaClO bileşiğinin %5’lik çözeltisi.Sırf beyaz çamaşırlarda kullanılır.Yıpratır.Ucuz

2)Oksijenli:NaHBO3,NaHCO3. Yıpratmaz.Renkli giysilerde kullanılabilir (pamuklu ve keten)

-Sodyumhipoklorit yapısındaki klor organik maddelerle kanserojen etki yapar.

 
-CaCO3:kireç taşı

-CaO:sönmemiş kireç

-Ca(OH)2:sönmüş kireç;yapıştırıcı

-Çimento: Kil ve kireç taşı özel fırında pişirilik eritilirse oluşur

-Kireç+Kum (SiO2)+Çimento+su=harç

-Harç sertleşerek betona dönüşür. Kum kütleyi gözenekli yapar.CO2 girer,kolay sertleşir.

-Kireç; sıva,harç,hazır beton ve hazır tuğla yapımında kullanılır.

-Sıva:kireç,kum,çimento. Yapıların yüzeylerini düzeltir.

-Beton harcı:çimento,kum,kireç,çakıl taşı,su

 
CAM VE BİLEŞENLERİ

-Kum,kuvvetli kovalent bağ içeren düzensiz büyük moleküllü maddeler.

-Na,K,Mg,Ca atomlarının iyonlarıyla SiO2 tepkimeye girerek düzensiz yapı oluşturur.

-%5 kadar CaO içerir.

-Soda:kireç camı. Ampul ve pencere camı yapımında kullanılır.

-Isıya dayanıklı cam:pyvex camı

-Kırılmaz cam:lamine cam

-Kristal cam:PbO ve K2O kullanılır

-Optik cam:Cama BaO ve LaO katılır

HAYATIMIZDA KİMYA YAPILAN YORUMLAR