Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Aristo’ya göre maddeler toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört elementten meydana gelmektedir. Herhangi bir bilimsel çalışmaya dayanmayan bu kabul sadece düşünceye dayalıdır. Aristo bu elementlerin sıcak, soğuk, ıslak ve kuru olmak üzere özelliklerden iki tanesine sahip olabileceğini savunmuştur. Sıcak ile soğuk, ıslak ile kuru zıt özellikler olduğu için aynı elementin özelliği olamaz.

Yukarıdaki şemaya göre Aristo; Ateş, elementinin kuru ve sıcak, Hava, elementinin sıcak ve ıslak, Su, elementinin soğuk ve ıslak, Toprak, elementinin soğuk ve kuru, özelliklerine sahip olduğunu düşünmüştür. Aristo, bu dört elementin farklı oranlarda birbirleriyle birleşmesiyle farklı maddelerin oluştuğunu kabul etmiştir. Eski dönemlerde kireç, sodyum hidroksit gibi maddeler uzun süre element olarak kabul edildi. Bu maddeler başka maddelere ayrıştırılamadığı için element olarak kabul edilmiştir.
Rönesans ile birlikte element kavramı farklı yorumlanmış ve günümüz element kavramına yaklaşılmıştır. Günümüzde ise element “tek tür atomlardan oluşan saf maddelerdir” şeklinde ifade edilir. Eski dönemlerde elementler fiziksel özelliklerine göre simgelerle gösteriliyordu. Örneğin altın sarı ve parlak olduğu için güneşe benzetiliyordu. Simgesi de yuvarlak içinde bir nokta olarak kullanılıyordu. Elementlere ait gösterimler sabit kalmayıp zamanla değişiklikler göstermiştir.
Kimyasal bileşiklerin ve denklemlerin simgelerle gösterilmesi oldukça zor ve zaman alıcıdır, isveçli kimyacı Berzelius elementlerin Latince adlarının ilk ya da ilk iki harfini kullanarak daha kolay ve anlaşılır semboller kullandı. Günümüzde de bu semboller kullanılmaktadır.

 
 
 
 
 
 
 
 
Atomlardaki proton sayısı elementlerin kimyasal özelliğini oluşturur. Proton sayısı aynı olan atomlardan oluşan saf maddelere element denir.

Element Kavramının Tarihsel Gelişimi YAPILAN YORUMLAR