Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • Ana Sayfa
  • Kimya
  • Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Elektronların Dizilimi

Element atomlarında elektronlar çekirdek etrafında belirli enerji düzeylerinde hareket ederler. Bu enerji düzeylerine yörünge denir. Çekirdek etrafındaki yörüngelerde bulunan elektron sayısı belirlidir.

Örneğin 1. yörüngeye en fazla 2 elektron alır.2. yörüngeye en fazla 8 elektron alır.3. yörüngeye ise en fazla 18 elektron alır ve 8 elektron ile kararlı hale gelir.

Kararlı Atomlar

Atomların sahip olduğu elektronlar belirli katmanlarda bulunur. Bir atom tek katmana sahip ise en fazla iki elektrona sahip olabilir. Çünkü bir atom çekirdeğinin ilk katmanı hatırlayacağımız üzere en fazla iki elektron alabiliyordu. Bu durumlarda yani atomun tek katmanlı olup da ve iki elektrona sahipse KARARLIDIR. Atomun iki katmanı varsa ve son katmanında sekiz elektron bulunuyorsa ya da 3 katmanlı ise ve son katmanında yine sekiz elektronu bulunuyorsa bu cins atomlar da kararlı yapıya sahiptir.

Bu şekilde birinci katmanında iki elektronu olan helyum atomu.
Bir atom kararlı hale gelebilmek için her zaman son yörüngesin deki |e| sayısını 8’e tamamlar. Sadece H, Li gibi atomlar 2’ye tamamlar. Çünkü onların |e| sayıları en fazla 4’tür. Dolayısı ile 8’e tamamlamak yerine elektron vererek 2’ye tamamlamaya çalışırlar.
– Diğer elementlerin son enerji düzeylerinde 8 elektrondan daha az elektron bulunur. Bu elementlere kararsız atom denir.

DUBLET KURALI

Helyum, neon, argon atomları, katmanlarında kararlı atomların sahip olduğu elektron diziliminde sahip oldukları için elektron alışverişi yapmama konusunda kararlıdır. Diğer atomlar ise elektron alışverişi yaparak kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmaya çalışırlar. Bazı atomlar elektron alarak veya vererek helyum atomunun elektron dizilimine sahip olurlar ve bu kavram Dublet Kuralı olarak bilinir.
Örneğin;
Lityum atomu 1 elektron vererek lityum iyonuna dönüşür.

OKTET KURALI

Benzer şekilde bazı atomlar da elektron alışverişi yaparak neon veya argon atomunun elektron dizilimine sahip olmak isterler. Bu durum Oktet Kuralı olarak bilinir.
Yani bir atom tek katmana sahipse ve katmandaki elektron sayısını 2’ye tamamlamışsa Dublet Kuralı’nı, birden fazla katmana sahipse ve son katmanındaki elektron sayısını 8’e tamamlamışsa Oktet Kuralı’nı gerçekleştirmiş olur.
elektrondiz
NOT: 1+ veya 1- yük fazlalığı gösterilirken atomun sembolünün üzerine 1 yazılmadan ‘+’ Ya da ‘-‘ işareti ile göstermek mümkündür.
İYON – ANYON – KATYON

Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı atomların elektron dizilimine ulaştıklarında iyon olarak adlandırılır. Atomlar elektron aldığında negatif yükle yüklenerek iyon haline gelirler. Negatif yüklü bu iyonlar anyon olarak adlandırılır. Bir iyonda negatif yük sayısı pozitif yük sayısından ne kadar fazla ise o sayı sahip olduğu yükle birlikte atomun sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Atomlar elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelir. Pozitif yüklü bu iyonlar katyon olarak adlandırılır. Katyonlarda pozitif yük sayısının negatif yük sayısından ne kadar fazla olduğu bulunur ve fazla olan yük sayısı ise, sembolün sağ üst köşesine yazılır.
NOT: Elektronlar yerleştirilirken 1. yörünge dolmadan 2. yörünge doldurulamaz. 2. yörünge doldurulmadan 3. yörüngeye geçilmez.
İki taneciğin(atom veya iyon)kimyasal özelliğinin aynı olabilmesi için, proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşit olmalıdır. Proton veya elektron sayısından biri, iki atomda farklı ise kimyasal özellikleri de farklıdır.


 

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler YAPILAN YORUMLAR

  • ezgi
    3 sene önce

    4. Katmamanın tamamlanmasıyla olluşturulan kural