Home Konu Anlatımları Archive by category Matematik

Matematik

Matematik
Kenar sayısı 3 veya 3 den fazla olan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. Çokgenler kenar sayısına göre isimlendirilir. Örneğin; üçgen, dörtgen, beşgen gibi. Köşegen Bir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir.       Devamını Oku
Matematik
Alt ve üst kenarları paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Şekildeki ABCD yamuğunda [AB] // [DC] dir.       Yamukta açılar: 1. [AB] // [DC] olduğundan x + y = 180° a + b = 180°     2. Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise Devamını Oku
Matematik
AÇIORTAY: Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışına açıortay denir.                 Bir üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişirler. Bu noktada üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir.         Devamını Oku
Matematik
Tanım: Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarının birleşimine üçgen denir. \(\left[ {AB} \right] \cup \left[ {AC} \right] \cup \left[ {BC} \right]{\text{ }} = \mathop {ABC}\limits^\vartriangle \) • A, B, C noktaları üçgenin köşeleri [AB], [AC], [BC] Devamını Oku
Matematik
Dik Açı: Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.         Dar Açı: Ölçüsü 0o ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.       Doğru Açı: Ölçüsü 180° olan açıya denir.       Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açıya denir.     180° den Büyük Açı: Ölçüsü 180° ile 360° Devamını Oku
Matematik
NOKTA Geometrinin en temel kavramı olup, tanımsız bir terimdir. Nokta bir kabuldür ve yer belirtmek için kullanılır. Eni, boyu, yüksekliği yoktur. Bununla beraber nokta, ince uçlu bir kalemin kağıda dokundurulmasıyla elde edilen iz olarak düşünülebilir. + Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir. + Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları Devamını Oku
Matematik
BAĞINTI Sıralı ikili : a ve b nesnelerinden sıra belirtilerek elde edilen (a,b) nesnesine sıralı ikili denir. a ≠ b olmak üzere (a, b) ≠ (b, a) dır. (a, b) sıralı ikilisinde a’ya 1. bileşen, b’ye 2. bileşen denir. \(({a_1},{a_2},{a_3},…,{a_n})\) sıralı Devamını Oku
Matematik
Tanım: n ≥ 2 doğal sayı olmak üzere, \({a^n} = b \Rightarrow a = \sqrt[n]{b}\) denklemini sağlayana reel sayısına, b reel sayısının, n. dereceden kökü denir. Tüm köklü sayılar, üslü sayılar biçiminde yazılabilir. \(a = \sqrt[n]{{{b^1}}} \Rightarrow a = Devamını Oku