CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR

Canlıların Ortak Özellikleri :

Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur. Canlı varlıklar mantarlar, hayvanlar ve bitkilerden oluşur. Canlı varlıkların tamamında görülen özelliklere canlıların ortak özellikleri denir. Bütün canlılarda görülmeyen özellikler ise ortak değildir.


Tek Hücreli Canlılar

Tek bir hücreden oluşan canlılara tek hücreli canlılar denir. Bakteriler, amip, kamçılı hayvan (öglena), terliksi hayvan (paramesyum) ve mavi – yeşil algler tek hücreli canlılardır.Çok Hücreli Canlılar

Çok sayıda hücreden oluşan canlılara çok hücreli canlılar denir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar çok hücreli canlılardır.BİTKİ HÜCRESİ

 • Bitki hücresi genellikle köşeli bir yapıya benzer
 • Hücrenin içindekiler
 • Ribozom
 • Hücre zarı
 • Golgi cisimciği
 • Mitkondri
 • Lizozom
 • Çekirdek
 • Endoplazmik retikulum
 • Koful
 • Kloroplast
 • Hücre duvarı
 • Sitoplazma

 

HAYVAN HÜCRESİ

 • Mitokondri
 • Koful
 • Lizozom
 • Sentriol
 • Sitoplazma
 • Golgi cisimciği
 • Ribozom
 • Hücre zarı
 • Çekirdek
 • Endoplazmik retikulum

Hayvan hücresi ve Bitki hücresi Farkları

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ
Hücre duvarı yoktur.

Genelde köşeleri yuvarlağımsı yapıdadır.

Sentrozom bulunur.

Hücre duvarı vardır.

Köşelidir.

Sentrozom bulunmaz.

1500 kez okundu