Biçimsel Bakımdan ve Nitelik Bakımından Edebi Türler

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • Ana Sayfa
  • Edebiyat
  • Biçimsel Bakımdan ve Nitelik Bakımından Edebi Türler

Biçimsel Bakımdan Edebi Türler

Edebi türler biçimsel açıdan temelde ikiye ayrılır. Bunlar “Düzyazı (Nesir) Türleri” ve “Şiir (Nazım) Türleri”dir.

Düzyazı (Nesir): Cümleler halinde ortaya konan sözlerin belli kalıplar içinde ele alındığı anlatım türleri olup bunlara de denir. Edebiyatın iki anlatım yolundan biri olan nesir, nazımdan daha geç doğmuştur ve düşüncelerin ifadesi için nazımdan çok daha zengin imkanlara sahiptir. Nesirde ölçü, kafiye gibi sınırlayıcı unsurlar yoktur. Hikaye, roman, tiyatro, masal, hatırat, makale, sohbet, deneme, gezi yazısı, biyografi gibi edebiyat türlerinde hep nesir kullanılır. Nesrin en küçük birimi tek başına bir anlam ifade eden cümledir.

Şiir (Nazım): Duygu, düşünce ve istekleri dizelerle ahenkli bir biçimde iletmeyi amaçlayan anlatım yoluna Şiir denir. Şiir yazmada ölçü ve uyak, önemli ölçütlerden olsa da bunlar kullanılmadan da şiir yazılmıştır.

Nitelik Bakımından Edebi Türler

Edebi türler nitelik açısından “sanatsal” ve “düşünsel” türler olmak üzere ikiye ayrılır.

Sanatsal Tür: Sanat alanında belli bir yetenek, geniş bir hayal gücü gerektiren edebi türlere denir. Sanatsal türlerin başında düzyazı (nesir) olarak “roman, hikaye ve tiyatro”; nazım olarak da “şiir” gelir.

Düşünsel Tür: Düşüncelerin sanat kaygısı taşınmadan ortaya konulduğu edebi türlere denir. Bu türdeki edebi eserlerde, belli bir birikime sahip kişiler, düşüncelerini, sanat kaygısını ikinci plana alarak, değişik biçimlerde açıklar. Düşünsel tür denince “makale, fıkra, deneme, eleştiri, sohbet, seyehatname, anı, biyografi, otobiyografi, mektup, sohbet, günlük, röportaj, mülakat, senaryo, çeviri, araştırma, inceleme, rapor” akla gelir.

Biçimsel Bakımdan ve Nitelik Bakımından Edebi Türler YAPILAN YORUMLAR