ATOM, MOLEKÜL

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ATOM: Elementin özelliğini gösteren en küçük yapı taşıdır. Atom proton, nötron ve elektronlardan oluşmuştur. Proton ve nötron atomun çekirdeğini oluşturur. Elektron ise çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde dolanım hareketi yaparlar. Proton (+) yüklü, elektron (-) yüklü, nötron ise yüksüzdür.
Örnek: Al atomunda 13 proton, 14 nötron ve 13 elektron vardır. Atomun şekli aşağıdaki gibidir.

ATOM AĞIRLIĞI: Proton, nötron ve elektronların ağırlıkları toplamına eşittir. Ancak elektronun ağırlığı çok küçük olduğundan, ağırlığı sıfır olarak kabul edilir.
Bu yüzden;
Atom ağırlığı = Proton + Nötron

Çeşitli atomları inceleyelim.

ATOM AĞIRLIĞI VEYA BAĞIL ATOM AĞIRLIĞI:

Atom ağırlıkları tesbit edilirken önce hidrojenin 1 protonu görülerek ağırlığına 1 akb denilmiş ve diğerleri hidrojen atomuyla karşılaştırılarak hidrojen atomunun kaç katı ise ona göre bulunmuştur.
Örneğin; Be 9 katı olduğundan 9 akb, lyot 127 katı olduğundan 127 akb denilmiştir. Daha sonraları oksijen atomu temel alınmış, en son olarak da karbon atomu temel alınarak diğer tüm atom ağırlıkları hesaplanmıştır. Karbon atomuna bağlı olarak diğer atom ağırlıkları hesaplandığından, atom ağırlığının yerine bağıl atom ağırlığı söylenebilir. Bağıl atom ağırlığı ile karşılaşan öğrenci bunun uzaydan geldiğini düşünmesin. atom ağırlığının kendisidir.
Yalnız biz akb birimini pek kullanmayız. C:12 dediğimizde 12 akb anlamalısınız.
MOLEKÜL:

Bileşiğin özelliğini gösteren en küçük serbest parçasıdır. Ya da atomların birleşmesinden oluşan en küçük serbest parçasıdır. (Bu tanımlar soygazlar için geçerli değildir.)

Molekülde serbest kavramı çok önemlidir. Helyum, neon gibi soygazlar doğada tek başına bulunurlar. Soygazlarda düşünüldüğünde molekül doğada bulunan en küçük serbest parçacıktır. He ve Ne hem atom hem de moleküldür. Yani soygazlar bir atomlu moleküllerdir.
Moleküller tek cins atomlardan oluşabileceği gibi
(O2, H2, N2, P4, S8), en az iki tür atomdan oluşanları da vardır.
(C02, H2SO4, CH3COOH)
Bileşikler içerisinde metl var ise, bu tür bileşikler iyonik yapılıdır ve moleküllü değildir. Bunlar doğada serbest halde bulunmazlar. NaCl, AI2S3 , CaC03 gibi.
MOLEKÜL AĞIRLIĞI:

Kendisini oluşturan atomların ağırlıkları toplamına eşittir. Birimi yine akb dir. Molekül ağırlıklarını hesaplayabilmek için atom ağırlıklarının bize verilmesi gerekir.
(H:1, O:16, S: 32, C:12, N:14, P: 31)
H2O = 1 x 2 + 16 = 18akb
H2SO4 = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 akb
CH3COOH = 12+1×3+12+16+16+1=60 akb
(NH4)2 SO4 = (14 + 1 x 4) x 2 +32 + 16 x 4 =132akb
CO2 = 12 + 16 x2 = 44 akb
O2 = 16 x 2 = 32 akb
NaCl, AI2S3 , CaCO3 gibi maddelerin de atom ağırlıklarından da yararlanarak bulunan ağırlıklar vardır. Bunlara formül ağırlığı denir. Ancak lise öğreniminde bunlar moleküllü olmadığı halde molekül ağırlığı da kullanılmaktadır.
Bu arada O2, H2, N2 , F2, Cl2, Br2, I2 moleküllerini iyi tanımamız gerekir. Bunlar doğada hiçbir zaman atom halinde bulunmazlar, doğada daima molekül halinde bulunurlar.
Bunları ilerde kimyasal denklemlerde, molekül şeklinde yazmamız gerekir. Ama problemlerde atom şeklinde düşünebiliriz.

ATOM, MOLEKÜL YAPILAN YORUMLAR