ATATÜRK İLKELERİ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1. CUMHURİYETÇİLİK:

TERİMLER: Bağımsızlık, ulusal egemenlik, demokrasi, kadınlara seçme – seçilme hakkı.

KARDEŞ İLKELER:

Halkçılık

Milliyetçilik

Cumhuriyetçilik

‘Halkın kendi kendisini yönetmesidir.’

YAPILAN İNKILAPLAR:

*TBBM’nin kurulması

*Saltanatın kaldırılması

*Cumhuriyetin ilanı

*Halifeliğin kaldırılması

*Çok partili hayata geçiş

Kadınlara seçme-seçilme hakkı

2. LAİKLİK

TERİMLER:

Akılcılık, bilimsellik, din, vicdan özgürlüğü, din devlet işlerinin ayrılması.

YAPILAN İNKILAPLAR:

*Saltanatın kaldırılması

*Halifeliğin kaldırılması

*Tekke ve türbelerin kapatılması

*Tevhid-i Tedrisat

*Maarif teşkilatı kanunu

*Şeriye ve Evkafın kaldırılması

*Türk Medeni kanunu

*1934’te Atatürk ilkelerinin hepsinin anayasada yer alması

3. HALKÇILIK

TERİMLER:

Eşitlik, sosyal devlet

YAPILAN İNKILAPLAR

*Aşar vergisinin kaldırılması

*Toprak reformu

*Soyadı kanunu

*Cumhuriyetçilikle ilgili ilkeler aynı zamanda halkçılıkla da ilgilidir.

*Türk medeni kanunu

*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı

4. MİLLİYETÇİLİK

TERİMLER:

Ulus, millet, kendi kültürümüz, ulusal bağımsızlık

YAPILAN İNKILAPLAR

*Türk Dil Kurumu

*Türk Tarih Kurumu

*Kabotaj Kanunu

*Yerli malı (Misak-ı İktisat)

*Demir yollarının yabancılardan alınması

5. DEVLETÇİLİK

TERİMLER:

Ekonomi, özel teşebbüs, yabancı sermayeye karşı değildir.

YAPILAN İNKILAPLAR

* 5 yıllık kalkınma planı

* Teşvik-i sanayi

* İzmir İktisat kongresi

6. İNKILAPCILIK

TERİMLER:

Çağdaşlık, uygarlık, yenileme, batılılaşma, muasır medeniyetler seviyesi

YAPILAN İNKILAPLAR

* İlerleme

*Milliyetçilik ile ilgili inkılaplar hariç bütün inkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ YAPILAN YORUMLAR

  • Emine
    2 sene önce

    Gerçekten mükemmel bir şekilde anlatılmış çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederim.