Açı Çeşitleri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Dik Açı: Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.

 
 
 
 
Dar Açı: Ölçüsü 0o ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.

 
 
 
Doğru Açı: Ölçüsü 180° olan açıya denir.

 
 
 
Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açıya denir.
 
 
180° den Büyük Açı: Ölçüsü 180° ile 360° arasında olan açıya 180° den büyük açı denir.
 
 
 
 
 
Açıortay

Bir açının ölçüsünü iki eş ölçüye ayıran ışına, açıortay ya da açıortay doğrusu denir.

 
 
 
 
 
 
Açıklama: Açıortay üzerindeki bir noktadan, açının kenarlarına çizilen dik uzaklıklar eşittir.
Komşu Açılar


 
 
 
 
 
 
 
Birer ışını ortak ve iç bölgeleri ayrık olan iki açıya komşu açı denir.
 
Doğrusal Çift

Komşu iki açının ortak olmayan kenarları zıt yönlü ışınlar ise bu iki açıya doğrusal çift denir.

 
 
 
 
 
 
Tümler Açılar

Ölçüleri toplamı 90o olan iki açıya tümler veya dikler açı denir. Bu açılardan birine diğerinin tümleyeni denir. Tümler açıların başlangıç noktaları aynı olabileceği gibi farklı da olabilir.
 
Komşu Tümler Açılar


 
 
 
Herhangi iki açı hem komşu hem de tümler ise, bu açılara komşu tümler açılar denir.
 NOT: Komşu tümler iki açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü 45° dir.
 
Bütünler Açılar

Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya “bütünler açılar” denir. Bu açılardan her birine diğerinin bütünleyeni denir. Bütünler açıların başlangıç noktaları ortak olmayabilir.

 
 
 
 
 
 
Komşu Bütünler Açılar

Herhangi iki açı hem komşu hem de bütünler ise, bu açılara komşu bütünler açılar denir.

 
 
 
 
NOT: Komşu ve bütünler iki açının açı ortayları birbirine diktir.
 
Ters Açılar

Ters açıların ölçüleri eşittir.


 
 
 
 
 
Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karşı durumlu iki açının açıortay doğrularının arasındaki açının ölçüsü 90o dir.

 
 
 
 
 
İki paralel doğruyu kesecek şekilde, doğrular çizildiğinde, meydana gelen ardışık zıt yönlü açılardan aynı yöne bakan açıların toplamı eşittir.

 
 
 
 
 
KENARLARI PARALEL OLAN AÇILAR

1. Kenarları aynı yönde olan paralel iki açının ölçüleri eşittir.
 
 
 
 
 
2. Kenarları ters yönde paralel olan iki açının ölçüleri eşittir.
 
 
 
 
 
3. Kenarlarından biri aynı yönde, diğeri ters yönde paralel iki açının ölçüleri toplamı 180° dir.

 
 
 
 
 
KENARLARI DİK AÇILAR

1. Kenarları birbirine dik olan iki dar açının ölçüleri eşittir.

 
 
 
 
 
2. Kolları birbirine dik biri dar biri geniş açı olan iki açının toplamı 180° dir.
 
 
 
 
 
Paralel iki doğru arasında aynı yöne bakan n tane açının ölçüleri toplamı (n-1).180 dir.

 
 
 
 
 
 
 
 
* [AD : Açıortay
 b, d, c açılarının yönü aynı olmak koşulu ile

 
 
 
 
\(d = \frac{{c + b}}{2}\)
 
* İçteki açıların toplamı dışta bulunan açıların toplamına eşittir.

 
 
 
 
 
d=a+b+c
 
*
 
 
 
 
a+b+c+d= x+y

Açı Çeşitleri YAPILAN YORUMLAR