7A GRUBU ELEMENTLERİ (HALOJENLER)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Halojenler örnek olarak Fl, Cl, Br, I elementleri verilebilir. 7A grubunun Değerlik elektronlarının dizilişi ns2 np5 şeklindedir. En aktif ametallerdir.
Florun başlıca kaynağı florit mineralindeki CaF2 ve kriyolit mineralindeki Na3AlF6 dır.
Klorun en yaygın bileşiği NaCl dür. Deniz suyunda ve kaya tuzu yataklarında bulunur.
Brom deniz suyunda az miktarda ve yer altı tuz yataklarında,
İyot ise deniz suyunda az miktarda ve şili güherçilesinde bulunur.
Flor, Potasyum Florürün elektrolizi ile elde edilir.
Klor, yemek tuzunun sulu çözeltisinin elektrolizi ile elde edilir.
NaCl, KBr,KI ün Mangan IV Oksit eşliğinde derişik Sülfirik Asit ile tepkimesinden elde edilir.
Flor, teflon üretiminde, CFC kloroflorokarbon (ozon düşmanı), HCFC hidrokloroflorokarbonların üretiminde.
Klor, vinil klorür, , kağıt endüstrisinde ağartıcı olarak, yüzme havuzlarının ve şebeke sularının dezenfeksiyonunda kullanılır.
Brom, yangın söndürücü olarak, böcek ilaçlarında, boya ve ilaç sanayinde, fotoğrafçılıkta kullanılır.
İyot, tıpta ve fotoğrafçılıkta, kullanılır.
HF, cam dahil pek çok malzemeyi aşındırır.
Florürler, diş çürümelerini önler
Teflon(tetrafloretilen) yanmaz tava yapımında kullanılır.
Freon , soğutucularda ve klimalarda kullanılır.
Klorürler, buzlanmaya karşı karayollarında,
Hidrojenklorür (HCl) Tuz ruhu olarak bilinir. Kireç sökücü olarak kullanılır.
HClO, NaClO (hipoklorür) hipo olarak bilinir. Ağartıcı ve dezenfektan olarak kullanılır.
PVC (polivinilklorür) pencere sistemlerinde kullanılır. Kolay yanmayan bir plastiktir.
KBr, tıpta kullanılır.
KI, NaI (sodyum iyodür) olarak yemek tuzuna eklenerek guatr hastalığının oluşmasını engeller.

7A GRUBU ELEMENTLERİ (HALOJENLER) YAPILAN YORUMLAR