6A GRUBU ELEMENTLERİ (KALKOJENLER)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

6A grubu elementler örnek O, S, Se, Te elementleri verilebilir. 6A grubunun Değerlik elektronlarının dizilişi ns2 np4 şeklindedir.
Kalkojenlerin ilk üyesi olan Oksijen havanın % 21 ini oluşturur. Renksiz ve kokusuzdur. Laboratuvarda suyun elektrolizi ile elde edilir. Endüstride tıpkı azot eldesi gibi sıvılaştırılmış havadan elde edilir. Alkali metallerin yanması sonucu oksit, peroksit ve süper oksitler oluşur.
Alkali ve toprak alkali metal oksitleri iyonik katılardır geçiş metal oksitleri de katı haldedir fakat iyonik karakterleri azdır. Ametal oksitleri kovalent bileşiklerdir, oda sıcaklığında sıvı veya gaz haldedir.
Hidrojen Peroksit(H2O2) en çok bilinen peroksittir. Seyreltik olanları antiseptik olarak, derişik olanları ağartıcı olarak tekstilde, saçlarda kullanılır.
Ozon, oksijenin allotropudur. 3 O atomundan oluşur. Mavi renkli keskin kokulu bir gazdır. Atmosferin yüksek katmanlarında bulunur. Güneş ışınları etkisiyle O2 gazından oluşur.
O2à 2O.
O2 + O à O3 (ozon)
Ozonun tepkimeye girme yatkınlığı çok yüksek olduğu için patlayıcıdır. Çok iyi bir yükseltgendir. Havayı temizlemede kullanılır. Suyu dezenfekte etmede kullanılır.
Kükürt , tabiatta elementer kükürt, sülfürleri ve sülfatları, doğal gazda H2S, petrol ve kömürde organo kükürt bileşikleri olarak bulunur.
H2S (hidrojensülfür) zehirli bir maddedir. H –bağları oluşturmaz bu yüzden K.N.sı suyun K.N. dan oldukça düşüktür.
Kükürtün bir çok oksiti vardır. En önemlileri SO2 ve SO3 tür.
SO2 , H2SO4 üretiminde , kayısı , üzüm incir vb. kuru meyvelerde ağartıcı olarak kağıt endüstrisinde renk ağartıcı olarak kullanılır.
H2SO4 Sülfirik Asit su çekici ve yükseltgen olduğu için kimya endüstrisinde çok amaçlı kullanılır.
Sülfat tuzları, H2SO4 Sülfirik Asitin metallerle tepkimesi sonucunda elde edilir. CaSO4 cam içerisine eklenince göztaşı olarak bilinen mavi camı oluşturur. CaSO4.2H2O alçı olarak bilinir.
SO2 , SO3 , H2S , H2SO4 ve Na2SO4 ciddi ölçekte çevre kirliliğine yol açar. SO3
su buharı ile etkileşerek asit yağmurlarına neden olabilir.

Mermerlerin ve heykellerin korozyona uğramasına neden olmaktadır.
H2SO4 topraktaki Kalsiyum iyonları ile Kalsiyum Sülfatı oluşturur. Bitkiler Kalsiyum Sülfatı bünyelerine alamazlar. Toprağın kuraklaşmasına neden olur.

6A GRUBU ELEMENTLERİ (KALKOJENLER) YAPILAN YORUMLAR