1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

a ve b gerçek sayılar ve a≠0 olmak üzere, ax+b=0 biçimindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve bu denklemi sağlayan x değerine de denklemin kökü denir. Denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir.

\(\begin{array}{*{20}{l}}{ax + b = 0}\\{ax = – b}\\{x = \frac{{ – b}}{a}}\end{array}\)

olduğundan denklemin çözüm kümesi

\(Ç = \left\{ {\frac{{ – b}}{a}} \right\}\)

Eşitliklerin Bazı Özellikleri

1. a=b ⇔b=a

2. a=b ve b=c ise a=c

3. a=b ⇔a+c=b+c

4. a=b ⇔a-c=b-c

5. a=b ⇔a.c=b.c

ax+b=0 denklemi için;

1. a≠0 ise;

\(\begin{array}{*{20}{l}}{ax + b = 0}\\{ax = – b}\\{x = \frac{{ – b}}{a}}\end{array}\)

\(Ç = \left\{ {\frac{{ – b}}{a}} \right\}\)

2. a=0 ve b≠0 ise \(Ç = \emptyset \)

3. a=0 ve b=0 ise \(Ç = R\)

 

1845 kez okundu